Stezka železné opony se představila Bruselu


Text a foto
V sídlech polského a dánského zastoupení při Evropské unii v Bruselu proběhnul 7. a 8. prosince workshop, který oficiálně představil dosavadní výsledky projektu EuroVelo 13 – Stezka železné opony, podpořeného Evropskou unií. Jedním z hlavních cílů projektu Evropské cyklistické federace, na kterém spolupracuje i Nadace Partnerství, bylo ve spolupráci se sousedními státy navrhnout přeshraniční vedení trasy. Již dříve udělil záštitu projektu exprezident Václav Havel a nově také ministr zahraniční Karel Schwarzenberg. „Železná opona je skutečným mementem 40 let vlády totalitního režimu. I proto podporuji myšlenku realizace evropské Stezky železné opony v ČR i dalších zemích, protože je to jeden z konkrétních projektů přispívajících k dalšímu sjednocování Evropy a zároveň k lepšímu poznání naší nedávné historie,“ řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Dosavadní výsledky ročního projektu prezentoval v Bruselu poslanec Evropského parlamentu a duchovní otec stezky Michael Cramer. „Jen ten, kdo pozná minulost, je schopen orientovat se v budoucnosti,“ zaznělo mimo jiné z Cramerových úst. Návrh Stezky železné opony, EuroVelo trasy s pořadovým číslem 13, počítá s celkovou délkou 7 000 kilometrů. Trasa je navržena podle jednotné metodiky zpracované partnery projektu a Evropské cyklistické federace a nezahrnuje pouze samotný návrh infrastruktury a vedení trasy. Zohledňuje například služby cykloturistům, vybavení trasy odpočívkami či servisem pro cyklisty a napojení trasy na veřejnou dopravu. „Důležité na vedení trasy je, že bylo navrženo nejen co do bezpečnosti a komfortu, ale i co do přeshraničního vedení. V našem případě to znamená vedení trasy v poměru 50:50 mezi ČR a Bavorskem a ČR a Rakouskem,“ vysvětluje Daniel Mourek z Nadace Partnerství. Na sérii národních a regionálních setkání, která během roku probíhala, se na finální podobě trasy dohodli zástupci z krajů, turistických organizací, regionálních i národních cykloklubů, zástupců Klubu českých turistů a Centra dopravního výzkumu. Stezka bude v terénu vyznačena v následujících letech – jako první bude do konce roku 2013 proznačena část stezky v Jihomoravském kraji. Projekt nezapomíná ani na tištěné materiály. Do konce roku vznikne první obecný materiál ke Stezce železné opony v ČR a na počátku roku 2012 vyjde tištěný cyklistický průvodce po Stezce železné opony na jižní Moravě. „Naším dlouhodobým cílem je také prosadit vznik adekvátního pietního místa – památníku přímo na Stezce železné opony, tak jako tomu je v maďarské Šoproni či německém Mödlareuthu – malém Berlínu, či v památníku Point Alpha na bývalé hranici Západního a Východního Německa,“ dodává Daniel Mourek. Již nyní jsou také v provozu oficiální stránky eurovelo.org, které zatím nabízejí základní informace o síti. V Bruselu nešlo jen o EuroVelo 13, ale o celou síť čtrnácti tras EuroVelo, jež by měly být zařazeny do systému dálkových dopravních koridorů v Evropě. Ten zahrnuje i hlavní silniční komunikace, železnice či vodní cesty. „Evropa je důležitou destinací cestovního ruchu, i proto se systémem tras EuroVelo snažíme rozšiřovat turistickou nabídku. V systému dálkových koridorů jsou tedy nyní dvě stezky, které vyjadřují historii i současnost našeho kontinentu – první je EuroVelo 4 – Svatojakubská stezka a tou druhou je právě Stezka železné opony,“ vysvětluje Mourek a dodává: „Stezka železné opony je živým muzeem čtyřiceti let totalitního režimu. Ukázat lidem zbytky železné opony znamená říct jim, co znamenala a proč už není. A to je nejlepší evropská turistika, jakou si umím představit.“

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Do dálek


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator