Česká města na kole - Jihlava


Text a foto
Seriál Alternativní cyklistiky o stavu cyklistiky v jednotlivých krajských městech pendloval mezi severem i jihem, západem i východem, Čechy i Moravou a končí tak nějak symbolicky právě uprostřed - v Jihlavě. Město s ježkem ve znaku je krajským sídlem Vysočiny, která žije svým vlastním, poklidným životem bez dopravních špiček a nekonečných kolon aut. Spolu s kopcovitým terénem a lesy v okolí má Jihlava zaděláno na cyklisticky příjemné město. Je tomu skutečně tak? Z Jihlavy do Rakouska Na přelomu tisíciletí přišli kolaři z nedaleké Třebíče s myšlenkou vybudovat cyklostezku vedoucí z Jihlavy do rakouského města Raabs an der Thaya. Chtěli příjemnou trasu po lesních a polních cestách, která by vedla cyklisty kolem břehů řeky Jihlavy. Cílem nebylo přepravit cyklisty z jednoho místa na druhé po nejkratší cestě, ale naopak provést je Vysočinou a ukázat jim její malebnost a kouzlo. V českém měřítku ojedinělý projekt získal podporu úřadů i Evropské unie a od roku 2002 začal získávat konkrétnějších obrysů. V následujících letech se podařilo díky dobré dotační politice získat klíčové granty, a tak mohla být v dubnu loňského 2010 1. část cyklostezky z Jihlavy do Třebíče slavnostně otevřena. Úseky směrem na  Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice a Jemnici ke státní hranici jsou zatím v různých fázích výstavby. Do rakouského Raabsu an der Thaya je to přibližně dalších 10 km. Průběh trasy je znázorněn na webových stránkách města Jihlavy gis.jihlava.cz  v projektu doprava. Trasa je vedena v souběhu s železniční tratí, proto je možné využít kdekoliv na trase k návratu zpět vlak. Generel cyklodopravy má Jihlava zpracován už od roku 2003. Síť byla navržena ve třech rovinách - Greenways trasy měly být vedeny zelenými údolími, radiální trasy vést dopravu ve směru z okrajových částí do středu města a tangeciální trasy propojit radiálně vedené trasy. Plánovaný strategický plán se daří naplňovat, byť ne vždy v ideálním termínu. Poslední úsek cyklostezky byl otevřen v listopadu loňského roku. Začíná na parkovišti u Zoologické zahrady Jihlava, dále vede po místní komunikaci přes lesopark Heulos, z komunikace se trasa odklání vpravo po mlatovém povrchu do sídliště Na Kopci a Březinova a pokračuje kolem obchodního centra a mateřské školy, kde vede po stávajících zpevněných plochách - chodnících. Celková délka nové trasy je asi 1,5 kilometru. „Celý úsek je oddělen pro chodce i cyklisty, přičemž chodci využívají část chodníků ze zámkové dlažby a cyklisté z asfaltového povrchu. Jen nepatrná část je vedena jako společná pro chodce a cyklisty,“ popsal stavbu pracovník odboru rozvoje města Libor Kouba, který za úřad na investici dohlížel. Cyklotrasa je ukončena u kruhové křižovatky na komunikaci Okružní. Součástí celé stavby je i dopravní značení.

Sdílet:

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Ve městě


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator