Česká města na kole - Ústí nad Labem


Text a foto
Náš seriál o cyklistice v největších českých městech nemá čas na pauzu. Tentokrát se po Brně, Ostravě a Plzni stěhuje na sever Čech. Konkrétně do Ústí nad Labem. Města, které je díky své poloze přímo předurčeno, pro setkávání velkých dopravních tepen. Lodní na soutoku Labe a Bíliny, železniční na trase Praha - Dražďány i silniční, kdy slouží jako brána do severních Čech. A jak si v tomto městě vedou cyklisté? Podle všeho ne právě špatně. Město jde v posledních letech nahoru a zbavuje se své nálepky nehostinného průmyslového srdce severu. A daří se i místnímu sportu - v hokeji i ve fotbale se místní kluby po dlouhých letech objevují v nejvyšších patrech českých soutěží. Město se snaží: stojany, nálepky, cyklobus Magistrát města v posledních letech investoval do rozvoje cyklistické dopravy velké prostředky - vybudovány byly moderní cyklostojany na více než 10 místech v Ústí. Úschovny jsou zatím pouze dvě - obě jako součásti železničních stanic na hlavním nádraží a na stanici Ústí nad Labem - západ na levém břehu Labe. V Ústí nad Labem je osm servisů a opraven kol, vždy u prodejen jízdních kol. Tři jsou soustředěny do centra města na levém břehu, další dvě ve na severu města, jedna v Krásném Březně. Zbývající 2 prodejny se nacházejí na pravém břehu v Sebuzíně a ve Střekově. V Bukově je také bike park. Město uděluje certifikát "Cyklisté vítáni" zařízením vhodným pro cyklisty. V současné době zatím získala zelenobílou známku s usmívajícím se kolem tři ubytovací zařízení, zoologická zahrada a Informační středisko města Ústí nad Labem. Město je certifikováno bypad bicycle policy auditem - který umožňuje městům, krajům i regionům, aby posoudili a zlepšili kvalitu místní politiky. V turistické sezóně od dubna do října jezdí ve městě cyklobus jedoucí po dvou okružních lokalitách přes všechny cyklisticky atraktivní lokality. Chystá se web Nedostatkem je, že neexistuje cykloportál, který by informoval cyklisty ve městě, a tak kolaři musejí hledat informace po částech. Dobrou zprávou je, že se podobná věc připravuje v rámci zapojení města do projektu Civitas Archimedes. Na tomto webovém portálu budou dostupné veškeré informace týkající se cyklodopravy ve městě, bude zde popularizována cyklistická doprava, cyklistům bude poskytovat rady a informace o cyklistických trasách, službách v blízkosti cyklostezek, povinné výbavě kol, turistických cílích apod. V rámci portálu jsou připraveny videozáznamy průjezdu všech cyklostezek na území města, kde si každý účastník, který navštíví tyto stránky, může prohlédnout zvolené cyklostezky a ověřit jejich náročnost. Stránky zatím běží ve zkušebním provozu a Alternativní cyklistika vám dá vědět, až se web pro kolaře v Ústí stane dostupný pro všechny. Cyklostezek není moc a nejsou v perfektním stavu Městu také zatím chybí základní mobiliář a cyklostojany, a to i u městských budov, železničních stanic nebo zastávek MHD. Velmi omezené je využívání městské hromadné dopravy. Ústí nad Labem prakticky není napojeno na okolní cyklistickou infrastrukturu a chybí cyklostezky přes centrum města. Stav infrastruktury navíc narušuje i nedostatečná údržba. Cyklotrasy nejsou přes zimu upravovány skoro vůbec - a to může být pro cyklisty mnohdy nebezpečné. Na cestách se objevují výtluky, chybí přesné značení přejezdů nebo přechodů. Dostatečně není využíváno ani opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů (např. zóna 30) Greenway Labe - Elberadweg Ústím nad Labem prochází po pravém břehu řeky cyklotrasa Greenway Labe neboli Labská stezka, která navazuje na německou Elberadweg. Je také součástí sítě evropských tras EuroVelo - 12 transevropských cyklotras spojujících všechny země Evropy, konkrétně se jedná o trasu EuroVelo n. 7, vedoucí z Norska přes Finsko, Švédsko, Německo, ČR (Děčín, Prahu, Tábor, České Budějovice), Rakousko do Itálie a na Maltu. Klubem českých turistů je v Ústí nad Labem evidována jako cyklotrasa č. 2. Na území města se na ni nenapojuje žádná cyklotrasa. Na levém břehu od Železničního mostu vede cyklotrasa č. 3090 směrem na Větruši, která pokračuje do Hostovic a která opouští katastrální území města po silnici III. třídy směrem na Podlešín. Po úbočí za železniční tratí, souběžně s řekou, vede na levém břehu Labe cyklotrasy č. 3091 z Vaňova proti proudu. Na východě u Jezera Milada zasahuje na území města trasa 3009B. Klub českých turistů eviduje ještě další 2 cyklotrasy, které však nejsou v terénu vyznačeny: Cyklotrasa č. 3074 začíná na okružní křižovatce v Klíši a přes Střížovický vrh vede do Střížovic, po silnici do Všebořic, Habrovic, Bánova a dále na sever směrem na Telnici. Cyklotrasa č. 3084 přichází do města od Žežic, prochází Doběticemi, nad ZOO a pod Mariánským vrchem se napojuje do ulice Důlce. Sečteno podtrženo Ústí nad Labem nepatří mezi tradiční cyklistická města a cyklistická doprava na jeho kopcovitém území zatím není příliš rozvinutá. Přesto je z jiných měst v zahraničí známo, že členitost území nemusí být bariérou pro rozvoj cyklistické dopravy, a město tak má vzhledem k množství vhodných vodních toků na svém území (Labe, Bílina, Klišský potok, Ždirnický potok, Neštěmický potok) i atraktivitě svého okolí značný potenciál v oblasti každodenního cyklistického dojíždění i rekreační cyklistiky. Nízké využití cyklistické dopravy pro každodenní dojíždění, které je třeba řešit prioritně, je dáno zejména velkou fragmentací území města obtížně překonatelnými silničními a železničními koridory a absencí bezpečných cyklistických stezek v páteřních směrech. I přes výše uvedené nedostatkyse dá říct, že se město problematice cyklistické dopravy soustavně a systematicky věnuje a vynaložilo v této oblasti již řadu úsilí i investičních prostředků. Nejdůležitějším počinem města na je v současnosti bezesporu postupné budování pravobřežní Labské cyklostezky. (Připraveno ve spolupráci s Violou Královou - referentkou pro evropský projekt CIVITAS)

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Ve městě


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator