ITDP: Evropská města ovlivňují dopravu inovativní parkovací politikou


Text a foto
Zajímavé poznatky přinesla letošní zpráva Institutu pro dopravu a rozvojovou politiku (ITDP), podle níž se ukazuje, že reformy parkování v centrech velkých evropských měst s sebou nesou spoustu viditelných a hmatatelných pozitiv – a to nejen ve změnách chování řidičů. Společným jmenovatelem inovativní parkovací politiky bylo oprostit centra měst od množství automobilů a zvýhodnit tak občany-chodce a občany-bikery. Výzkumem bylo zjištěno, že neúnosná situace městské dopravy byla způsobena mj. tím, že lidé přestali využívat hromadnou dopravu a místo toho cestovali za prací, do škol apod. autem. Právě změny parkovací politiky ve velkých městech Evropy, jako jsou Amsterdam, Antverpy, Barcelona, Kodaň, Mnichov, Paříž, Stockholm, Štrasburk a Curych postupem doby přinesly těmto městům zlepšení kvality ovzduší, vyšší úroveň městského života  - a to vše díky snížení počtu aut v ulicích. Úbytek parkovacích míst v centrech měst se pozitivně odrazil jednak ve využívání veřejné dopravy, jednak v opravdovém zlepšení stavu ovzduší. Po změně parkovací politiky tak například v Kodani strávili několik desetiletí přeměnou původních parkovacích ploch v pěší zóny a odpočinkové parky. V jiných městech odstartoval nový systém parkovacích poplatků založený na množství CO2, které automobil během parkování vyprodukuje. Peníze vybrané za parkování například v Barceloně investují do budování městských cyklostezek. Naopak v Londýně díky těmto poplatkům mohou senioři a lidé se zdravotním postižením cestovat veřejnou dopravou zdarma. Autoři studie doufají, že jejich analýza poslouží ostatním městům k inspiraci. Celý report s názvem Europe's Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation si můžete přečíst na stránkách ITDP.

DISKUZE - ZANECHTE NÁM VZKAZ!

Přidejte nám komentář. Budeme za něj rádi.
Váš komentář
Jméno
Jméno
Zrušit odpověď

NEJNOVĚJŠÍ Z RUBRIKY Ve městě


INSPIRACE OD ZNAČEK


Tern Ortlieb Brooks Burley Tubus Racktime Son Minoura Biologic Trailgator